top of page

Orientační plán OC

Objekt OC je částečně dvojpodlažní objekt s plochou střechou. Prostor obchodní části je umístěn v 1.NP a je orientován jihovýchodní směrem. Obchody jsou přístupné přímo z přilehlého parkoviště s dostatečnou kapacitou parkovacích míst. Na ploše 1 400 m2, bude realizováno 8 obchodů se zázemím pro zaměstnance a skladování. Prostor před obchody je krytý markýzou. Nájemní prostor č. 1.06 je vybaven výrobnou, nakládací rampou, skladovacími prostory a kancelářemi. V rámci rekonstrukce bude v nároží budovy realizována kavárna s venkovní terasou. Skladba jednotlivých obchodů je vyjádřena ve 3D schématu a přiložené tabulce níže.

bottom of page